לוח סדנאות ואירועים

להרשמה:

התקשרו 0544-201-202 או

הרשמה לסדנא וההשתתפות בה מהווה התחייבות מצד המשתתפים שלא לעשות שימוש מסחרי כלשהו במוצר ו/או ברעיון ו/או בטכניקות הנלמדות

(ובכלל זה הכנה עצמית למטרות מכירה, הפצה, מסחר, קיום סדנאות ו\או שיתוף המידע הנרכש בתמורה או שלא בתמורה).  

     © Li-ron Paz \ Creative Eco Art.                                                                                       liron.c.art@gmail.com                                                                                    0544-201-202